Vrijwilligers / Sponsoren

Meldt u aan voor een kassadienst
Ons zwembad draait al jaren met behulp van vele vrijwilligers. Met name voor de kassadiensten zijn veel mensen nodig.
Het gaat om diensten van maandag tot en met zondag van 11.45 tot 17.00 uur. En doordeweeks ’s avonds als het drukker wordt van 19.00 tot 20.15 uur.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid de middag in tweeën op te splitsen.

Belangstelling? Meldt u dan aan bij kassadienst@hetploetertje.nl
Tijdens een informatieavond voor alle kassadiensten krijgt u uitleg over de werkzaamheden.

Sponsor of donateur worden?
Draagt u zwembad ’t Ploetertje een warm hart toe? Dan kunt u sponsor en/of donateur van het zwembad worden.
Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr.NL57 RBRB 0678 6623 20 van de Regiobank in Benningbroek. Bestuur en zwemmers zijn u dankbaar.
U zult dan o.a. toegevoegd worden aan onze sponsorbanner op de website.